OPL707WX

NT$5,835.00
有貨
產品編號
OPL707WX
產品簡述

適用投影機型號:

X402 / W402 / OPW4525 / OPW4125 / OPW3625 / OPX3525 / OPX4025 / OPX4525 / TP412

 

注意事項:燈泡屬消耗性物品,貨物售出後無法退貨,僅可接受換貨或維修。

產品描述

適用投影機型號:

X402 / W402 / OPW4525 / OPW4125 / OPW3625 / OPX3525 / OPX4025 / OPX4525 / TP412

 

注意事項:燈泡屬消耗性物品,貨物售出後無法退貨,僅可接受換貨或維修。

Copyright © 2018 OptomaCorporation. All right reserved.