OPL7AZFHD

$5,135.00
缺貨
產品編號
OPL7AZFHD

適用投影機型號:

HD143X / HD144X / HD243X / HD27e / HD290 / HD300D / HT27LV / HD27e / HT30

 

注意事項:燈泡屬消耗性物品,貨物售出後無法退貨,僅可接受換貨或維修。

適用投影機型號:

HD143X / HD144X / HD243X / HD27e / HD290 / HD300D / HT27LV / HD27e / HT30

 

注意事項:燈泡屬消耗性物品,貨物售出後無法退貨,僅可接受換貨或維修。

Copyright © 2024 OptomaCorporation. All right reserved.